telefon: 487 751 693
775 143 743
 

Přednosti

- jedno i vícelodní skleníky pro zemědělství
- pěstební skleníky
- prodejní skleníky pro zahradnictví
- repasované skleníky
- atypické skleníky
- příslušenství (stoly, clony, atd.)
- zpracování podkladů pro stavební povolení
- zpracování projektové dokumentace

 

  608 979 875
email:  skleniky@quick.cz
adresa:

 

ing. Stávek SKLENÍKY
Martinovo údolí 441
47l 54 Cvikov