sídlo firmy, kontakt

SKLENÍKY
Domů skleníky šíře lodě 3,2 m skleníky šíře lodě 6,4 m skleníky šíře lodě 9,6 m repasované skleníky vybavení skleníků atypy
  • šíře lodě 6,4 a 9,6 m
  • počet lodí 1 a více
  • výška prosklené bočnice 2,4 a 3 m
  • výška do hřebene  3,2 a 3,8m
  • možnost   prefabrikované podezdívky

Boční a štítové opláštění je nové, včetně posuvných dveří a vrat. Tzn. zasklívací Al profily, plasty do nich, pryž, šroubovina. Střecha je z repasovaných AL krokví a Al vaznic.

Pohony střešních větráků, včetně jednofázových lineárních motorů, jsou nové  převzaté ze skleníků IDEÁL.

Střecha je opatřena novými příčnými a svislými táhly pro zatížení sněhem.

Skleníky VENLO -REPAS také upravujeme pro zasklení dvojsklem Ditherm, případně polykarbonátem.
 

 Zasklení střechy sklem čirým novým s = 4 mm. Štíty a bočnice opět novým sklem s = 4 mm s možností dvojitého zasklení.

 Nosná konstrukce, tzn. žlaby, vazníky, sloupy, zavětrování, paždíky, táhla jsou z repasovaných ošetřených ocelových žárově pozinkovaných profilů, stáří do dvaceti let. Žlaby jsou zevnitř opatřeny speciálním asfaltovým nátěrem.