ing. Stávek
 

1. Dlouhá životnost
Žárové zinkování je extrémně dlouhodobá protikorozní ochrana. Za normálních podmínek chrání před korozí déle než 40 let a při vyšším zatížení (například v průmyslovém prostředí nebo na mořském pobřeží) je životnost zpravidla vyšší než 25 let.

2. Zaručená spolehlivost
Zinkový povlak, který byl proveden podle ČSN EN ISO 1461, poskytuje spolehlivou protikorozní ochranu. Požadavky na vlastnosti a spolehlivost žárového zinkování jsou tím jednoznačně určeny.

3. Odolnost proti oděru
Žárové zinkování má jednoznačně dané vlastnosti. Kovový povlak, který je se základní ocelí spojen difúzní mezivrstvou poskytuje ochranu před poškozením při transportu, montáži a provozu, která se jinak nedá dosáhnout. Povlak je odolný při manipulaci, při úderu a při odírání.

4. Cena
Náklady na žárové zinkování zpravidla nejsou dražší než jiné konvenční ochranné systémy pro ocel. Jako průmyslový způsob s vysokou spolehlivostí ho lze provést velmi hospodárně. Snese každé cenové srovnání.

5. Bez údržbová
Žárové zinkování nevyžaduje žádné dodatečné úpravy (ani náklady), proto patří k cenově dlouhodobým ochranným systémům pro ocel. Je třeba brát v úvahu, že náklady na běžnou protikorozní ochranu dále narůstají při uvádění do provozu a zvláště v důsledku úprav těžko přístupných míst. Protikorozní ochrana bez dodatečných úprav má cenu zlata.

6. Kvalitní i v dutinách a na hranách
Konvenční protikorozní ochrany mají především problémy na hranách a v rozích, protože zde je ochranná vrstva příliš tenká. To není žádný problém pro žárové zinkování, protože povlak na hranách, na rozích, v koutech a v dutinách má stále stejnou kvalitu.

7 .Katodická ochrana
Dojde-li přece při transportu, montáži nebo provozu k poškození, nastupuje katodická ochrana, která vytvoří barieru elektrochemickým způsobem. Tak koroze nemá šanci ani při poškození.

 

8. Jednoduchá kontrola
Zinkový povlak může být i laikem snadno zkontrolován. Oko neklame. Chyba se snadno pozná, nedá se překrýt. Jeví-li se zinkový povlak, jako rovný a rovnoměrný, pak také takový je.

9. Rychlost provedení
Žárové zinkování lze provést v krátké chvíli zcela nezávisle na počasí za optimálních podmínek. Na stavbě se už protikorozní ochraně nevěnuje žádný čas. Povlak lze zatížit ihned po dokončení výroby.

10. Stálý vzhled
Kovový zinkový povlak zdůrazňuje charakter a vlastnosti oceli. Kovový vzhled oceli zůstává zachován právě tak jako povrchová struktura.Kovový povlak zinkuje vzhledný a vizuálně tvoří se základním kovem jednotu.

11. Šetrné pro životní prostředí
Žárové zinkování je příznivé pro životní prostředí ze dvou hledisek. Jednak jsou v důsledku snahy o hospodárnou produkci v pozinkovnách redukovány, recyklovány a znovu využity exhalace, odpadní vody, odpady a odpadní teplo. Na druhé straně pozinkovaná ocel má delší životnost a lze snadno recyklovat a znovu použít. Recykluje se více než 80 % použitého zinku

Žárové zinkování spolehlivě poskytuje přednosti, které v tomto rozsahu jen těžko dosáhneme jinou protikorozní ochranou. Proto je pro ocel stále nejlepším protikorozním ochranným systémem.


-
dlouhá životnost
-zaručená spolehlivost
-odolnost proti oděru
-cena
-bez udržbová
-kvalitní i v dutinách a na hranách
-katodická ochrana
-jednoduchá kontrola
-rychlost provedení
-stálý vzhled
-šetrné pro životnímu prostředí.